نحوه نمایش:

نمایش: 24 48 همه

 • ADAPTIVE TUNING KIT INSTINCT

  150,000 تومان

  کیت مخصوص راکت Head Graphene Touch Instinct Adaptive

  مقایسه
 • ADAPTIVE TUNING KIT SPEED

  150,000 تومان

  کیت مخصوص راکت HEAD GRAPHENE TOUCH ADAPTIVE SPEED RACKET

  مقایسه
 • Head Graphene Touch ADAPTIVE Speed Racket

  925,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 285-300 گرم بالانس: 325 میلی متر الگوی زه: 16/16 - 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ…

  مقایسه
 • Head Graphene Touch Extreme Lite

  650,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 265 گرم بالانس: 34.93 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه…

  مقایسه
 • Head Graphene Touch Extreme MP

  725,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 300 گرم بالانس: 33.33 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ…

  مقایسه
 • Head Graphene Touch Extreme S

  695,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 280 گرم بالانس: 34.29 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه…

  مقایسه
 • Head Graphene Touch Instinct Adaptive

  750,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 290-305 گرم بالانس: 330 میلی متر الگوی زه: 16/16 - 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه…

  مقایسه
 • Head Graphene Touch Instinct LITE

  695,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 270 گرم بالانس: 34.92 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 107 اینچ اندازه…

  مقایسه
 • Head Graphene Touch Instinct MP

  775,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 300 گرم بالانس: 33.02 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه…

  مقایسه
 • Head Graphene Touch Instinct S

  725,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 285 گرم بالانس: 33.02 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه…

  مقایسه
 • Head Graphene Touch Speed Lite

  795,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 265 گرم بالانس: 34.79 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه…

  مقایسه
 • Head Graphene Touch Speed MP

  925,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 300 گرم بالانس: 33.02 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه…

  مقایسه
 • Head Graphene Touch Speed Pro

  990,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 310 گرم بالانس: 32.26 سانتی متر الگوی زه: 18/20 اندازه صفحه: 100 اینچ…

  مقایسه
 • Head Graphene Touch Speed S

  850,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 285 گرم بالانس: 33.02 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه…

  مقایسه
 • Head Graphene XT Extreme Lite

  575,000 تومان 460,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 265 گرم بالانس: 34.8 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 24*26*23…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • Head Graphene XT Extreme MP

  650,000 تومان 520,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 300 گرم بالانس: 33 سانتی متر الگوی زه: 16/19 یا 16/16 اندازه صفحه: 100 اینچ…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • Head Graphene XT Extreme Pro

  695,000 تومان 556,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 315 گرم بالانس: 31 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • Head Graphene XT Extreme Rev Pro

  595,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 270 گرم بالانس: 13.75 سانتی متر الگوی زه: 16/19 یا 16/16 اندازه صفحه: 100 اینچ…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • Head Graphene XT Prestige MP

  850,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 320 گرم بالانس: 32 سانتی متر الگوی زه: 18/20 اندازه صفحه: 98 اینچ اندازه فریم: 21 میلی…

  مقایسه
 • Head Graphene XT Prestige Pro

  895,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 315 گرم بالانس: 32 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 98 اینچ اندازه فریم:…

  مقایسه
 • Head Graphene XT Prestige S

  795,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 305 گرم بالانس: 33.02 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 98 اینچ اندازه فریم: 22 میلی…

  مقایسه
 • Head Graphene XT Radical Lite

  695,000 تومان

  Head Size: 102 sq. in. / 658.06 sq. cm Length: 27in / 68.58cm Strung Weight: 9.7oz / 274.99g Balance: 13.75in…

  مقایسه
 • Head Graphene XT Radical MP

  795,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 295 گرم بالانس: 32.41 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 98 اینچ اندازه فریم: 20/23/21 میلی متر [x size="18"…

  مقایسه
 • Head Graphene XT Radical MP Limited Edition

  895,000 تومان

  نوع گریپ: هیدروسرب پرو وزن بدون زه: 295 گرم بالانس: 32.41 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 98 اینچ اندازه فریم: 20/23/21 میلی متر [x size="18"…

  مقایسه