نحوه نمایش:

نمایش: 24 48 همه

 • (Wilson Blade 98S (18×16

  2,316,000 تومان

  نوع گریپ: Wilson Sublime وزن بدون زه: 294 گرم بالانس: 33.97 سانتی متر الگوی زه: 16/18 اندازه صفحه: 98 اینچ اندازه…

 • BLADE 98L (16X19) CAMO

  3,200,000 تومان

  وزن بدون زه: 285 گرم بالانس: 33 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 98 اینچ اندازه فریم: 21 میلی متر…

 • Wilson Blade 101L Tennis Racket

  2,250,000 تومان

  نوع گریپ: Wilson Sublime وزن بدون زه: 274 گرم بالانس: 34 سانتی متر الگوی زه: 16/20 اندازه صفحه: 101 اینچ اندازه فریم: 23 میلی متر…

 • Wilson Blade 98 CV (18×20) Racket

  2,396,000 تومان

  نوع گریپ: Wilson Sublime وزن بدون زه: 303 گرم بالانس: 33.27 سانتی متر الگوی زه: 18/20 اندازه صفحه: 98 اینچ اندازه فریم:…

 • Wilson Blade 98UL

  2,795,000 تومان

  وزن بدون زه: 265 گرم الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 98 اینچ اندازه فریم: 21 میلی متر [x size="18" color="#ff0044" ] برای…

 • Wilson Burn 100 Countervail

  2,950,000 تومان

  نوع گریپ: Wilson Sublime وزن بدون زه: 300 گرم بالانس: 33.02 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم:…

 • WILSON BURN 100ULS

  2,250,000 تومان

  وزن بدون زه: 260 گرم بالانس: 33 سانتی متر الگوی زه: 16/18 اندازه صفحه: 100 اینچ [x size="18" color="#ff0044" ] برای مشاهده…

 • WILSON LIMITED EDITION BURN 100 COUNTERVAIL

  1,900,000 تومان

  وزن بدون زه: 300 گرم بالانس: 32 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ [x size="18" color="#ff0044" ] برای مشاهده…

 • Wilson Pro Staff 97 Countervail

  3,900,000 تومان

  وزن بدون زه: 315 گرم بالانس: 32 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 97 اینچ [x size="18" color="#ff0044" ] برای مشاهده…

 • WILSON PRO STAFF 97 CV

  2,995,000 تومان

  وزن بدون زه: 315 گرم بالانس: 32 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 97 اینچ اندازه فریم: 21.5 میلی متر [x size="18"…

 • Wilson Pro Staff 97 Racket

  1,450,000 تومان

  نوع گریپ: Wilson Sublime وزن بدون زه: 315 گرم بالانس: 32 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 97 اینچ اندازه فریم: 21.5…

  اتمام موجودی
 • Wilson Pro Staff 97 ULS Racket

  2,795,000 تومان

  نوع گریپ: Wilson Sublime وزن بدون زه: 270 گرم بالانس: 33.02 سانتی متر الگوی زه: 16/18 اندازه صفحه: 97 اینچ اندازه فریم: 23 میلی…

 • WILSON PRO STAFF 97L CV

  2,295,000 تومان

  وزن بدون زه: 290 گرم بالانس: 32.5 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 97 اینچ [x size="18" color="#ff0044" ] برای مشاهده…

 • Wilson Pro Staff 97L CV Camo

  3,500,000 تومان

  وزن بدون زه: 290 گرم بالانس: 32.5 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 97 اینچ [x size="18" color="#ff0044" ] برای مشاهده جزییات…

 • Wilson Pro Staff RF 97 Autograph Laver Cup

  3,500,000 تومان

  وزن بدون زه: 340 گرم بالانس: 30.5 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 97 اینچ اندازه فریم: 21.5 میلی متر [x size="18"…

 • Wilson Pro Staff RF 97 Autograph Racket

  2,476,000 تومان

  نوع گریپ: چرم ویلسون وزن بدون زه: 340 گرم بالانس: 31.45 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 97 اینچ…

 • Wilson Ultra 100 Countervail

  2,695,000 تومان

  وزن بدون زه: 300 گرم بالانس: 32 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ [x size="18" color="#ff0044" ] برای مشاهده…

 • Wilson Ultra 100UL

  1,756,000 تومان

  وزن بدون زه: 257 گرم بالانس: 32 سانتی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ [x size="18" color="#ff0044" ] برای مشاهده…