نحوه نمایش:

نمایش: 24 48 همه

 • HEAD ATTITUDE ELITE

  275,000 تومان

  وزن بدون زه: 265 گرم بالانس: 335 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 102 اینچ اندازه فریم: 22 میلی متر [x…

  مقایسه
 • HEAD ATTITUDE PRO

  305,000 تومان

  وزن بدون زه: 270 گرم بالانس: 330 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 22 میلی متر [x…

  مقایسه
 • HEAD ATTITUDE TOUR

  345,000 تومان

  وزن بدون زه: 275 گرم بالانس: 330 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 24-24-24-18-23 [x size="18" color="#ff0044"…

  مقایسه
 • HEAD CHALLENGE LITE

  415,000 تومان

  وزن بدون زه: 260 گرم بالانس: 345 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 107 اینچ اندازه فریم: 23/26/23 میلی متر [x size="18" color="#ff0044"…

  مقایسه
 • HEAD CHALLENGE MP

  450,000 تومان

  وزن بدون زه: 270 گرم بالانس: 335 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 23/26/23 میلی متر [x size="18" color="#ff0044"…

  مقایسه
 • HEAD CHALLENGE PRO

  475,000 تومان

  وزن بدون زه: 295 گرم بالانس: 320 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 23/26/23 میلی متر [x size="18" color="#ff0044" ]…

  مقایسه
 • HEAD CYBER ELITE

  255,000 تومان

  وزن بدون زه: 265 گرم بالانس: 335 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 102 اینچ اندازه فریم: 22 میلی متر [x size="18" color="#ff0044"…

  مقایسه
 • HEAD CYBER ELITE

  255,000 تومان

  وزن بدون زه: 265 گرم بالانس: 335 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 102 اینچ اندازه فریم: 22 میلی متر [x size="18"…

  مقایسه
 • HEAD CYBER PRO

  285,000 تومان

  وزن بدون زه: 270 گرم بالانس: 330 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 22 میلی متر [x size="18"…

  مقایسه
 • HEAD CYBER PRO

  285,000 تومان

  وزن بدون زه: 270 گرم بالانس: 330 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 22 میلی متر [x size="18"…

  مقایسه
 • HEAD CYBER TOUR

  325,000 تومان

  وزن بدون زه: 275 گرم بالانس: 330 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 23 میلی متر [x size="18"…

  مقایسه
 • HEAD CYBER TOUR

  325,000 تومان

  وزن بدون زه: 275 گرم بالانس: 330 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 24-24-24-18-23 [x size="18" color="#ff0044"…

  مقایسه
 • HEAD SPARK ELITE

  255,000 تومان
  نمره 5.00 از 5

  وزن بدون زه: 265 گرم بالانس: 335 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 102 اینچ اندازه فریم: 22 میلی متر [x size="18" color="#ff0044"…

  مقایسه
 • HEAD SPARK PRO

  285,000 تومان

  وزن بدون زه: 270 گرم بالانس: 330 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 22 میلی متر [x size="18"…

  مقایسه
 • HEAD SPARK TOUR

  325,000 تومان

  وزن بدون زه: 275 گرم بالانس: 330 میلی متر الگوی زه: 16/19 اندازه صفحه: 100 اینچ اندازه فریم: 23 میلی متر [x size="18"…

  مقایسه