نحوه نمایش:

نمایش: 24 48 همه

 • Flash Pro, with CB

  2,100,000 تومان

  وزن: 360 گرم اندازه صفحه: 465 سانتی متر مربع بالانس: 270 میلی متر قطر: 38 میلی متر

 • GRAPHENE TOUCH ALPHA PRO

  3,800,000 تومان

  وزن: 375 گرم اندازه صفحه: 430 سانتی متر مربع بالانس: 272 / (MS(270 قطر: 38 میلی متر

 • GRAPHENE TOUCH DELTA ELITE

  3,100,000 تومان

  وزن: 360 گرم اندازه صفحه: 465 سانتی متر مربع بالانس: 270 میلی متر قطر: 38 میلی متر

 • Graphene Touch Delta Hybrid Bela

  4,000,000 تومان

  وزن: 380 گرم اندازه صفحه: 465 سانتی متر مربع بالانس: 272 قطر: 38 میلی متر

 • GRAPHENE TOUCH DELTA MOTION

  3,700,000 تومان

  وزن: 355 گرم شکل صفحه: Diamond بالانس: 265 میلی متر قطر: 38 میلی متر

 • GRAPHENE TOUCH DELTA PRO

  3,800,000 تومان

  وزن: 375 گرم شکل صفحه: Diamond بالانس: 272 میلی متر قطر: 38 میلی متر

 • Graphene Touch Omega Motion, with CB

  3,300,000 تومان

  وزن: 360 گرم اندازه صفحه: 457 سانتی متر مربع بالانس: 265 میلی متر

 • Graphene XT Zephir PRO with CB

  2,950,000 تومان

  وزن: 365 گرم اندازه صفحه: 430 سانتی متر مربع بالانس: 270

 • HEAD GRAPHENE XT ZEPHYR CB

  2,800,000 تومان

  وزن: 345 گرم اندازه صفحه: 430 سانتی متر مربع بالانس: 265 میلی متر

 • Head Graphene XT Zephyr UL

  2,400,000 تومان

  وزن: 340 گرم اندازه صفحه: 430 سانتی متر مربع بالانس: 270 میلی متر