حراج!

wilson tennis bag and racket

  • راکت ویلسون pro staff 97 فدرر./وزن :290 گرم./ گریپ: 2/ تعداد: 2 عدد.
  • ساک ویلسون: 9 راکته. سالم بدون پارگی.
  • قیمت برای دو راکت به همراه ساک: نهصد هزار تومان.
  • شماره تماس: 09121508661
  • شهر: تهرانتوضیحات

  • راکت ویلسون pro staff 97 فدرر./وزن :290 گرم./ گریپ: 2/ تعداد: 2 عدد.
  • ساک ویلسون: 9 راکته. سالم بدون پارگی.
  • قیمت برای دو راکت به همراه ساک: نهصد هزار تومان.
  • شماره تماس: 09121508661
  • شهر: تهران

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید